OM


Torkilstötens skidförening är en ideell och fristående skidförening i Ljungdalen vars främsta uppgift är att främja för bra och trevliga längdspår för alla som är i Ljungdalen. En av föreningens huvuduppgifter är att preparera längdspåren i anslutning till Torkilstöten, Ljungdalen. Prepareringen möjliggörs genom medlemskap, spårbidrag och sponsring samt ideellt arbete av personer som hjälper till att spåra.Föreningen skall:


- Samverka med andra intressenter inom Ljungdalen och kringliggande byar för utveckling av skidsport på motionärsnivå och annan friluftsverksamhet.


- Stödja utveckling av skidspår och liftanläggningar i anslutning till Torkilstötens samfällighetsförening i Ljungdalen..


- Verka för en hållbar miljö


 VÄLKOMNA